Tillbaka till nyheter

Socialstyrelsens nya siffror visar en kraftig ökning av antalet bröstcancerfall.

Nyligen släppte Socialstyrelsen siffrorna för hur många svenskar som totalt drabbades av cancer under 2011 (http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas). För svenska kvinnor är läget dystert. Mellan 2007 och 2011 ökade antalet kvinnor som drabbats av bröstcancer med 20%. Tyvärr kan inte resultaten förklaras med att svenska kvinnor blir äldre, för även om åldern vägs in påverkas inte siffrorna nämnvärt.

Tittar man närmare på resultaten ses ingen större förändring för kvinnor under 40 år. För kvinnor som är mellan 55 och 65 år, vid diagnos, rör det sig närmast om en nergång i insjuknandet. Den kraftigaste uppgången ses för kvinnor som är mellan 65 och 74 år och orsaken till denna uppgång är säkert flera. En orsak kan vara att alla landsting nu screenar kvinnor ända upp till den av Socialstyrelsen rekommenderade åldern 74 år. En annan orsak kan vara att kvinnor som var 65–74 år 2011, föddes mellan 1937 och 1946. När de närmade sig åldern för att skaffa tredje eller fjärde barnet hade p-piller introducerats. Tidigare forskning tyder på att många barn och långvarig amning är ett bra sätt att minska risken för bröstcancer. Kanske var det så att många kvinnor valde att skaffa färre barn vilket gör att risken för bröstcancer ökar.

Dessa tråkiga siffror påvisar betydelsen med Karmastudien och att ditt bidrag är viktigt. Vår förhoppning är att i framtiden kunna förebygga att kvinnor insjuknar i bröstcancer. Målet är att kunna ge varje kvinna en uppfattning om vilken risk för bröstcancer just hon har. Innan vi kan göra detta krävs det dock ytterligare noggrann forskning, vi vill ju absolut inte ge felaktiga besked!

Sedan 2009 har ett stort internationellt samarbete pågått där vi har studerat vilka gener och genförändringar som påverkar risken för bröstcancer. Snart kommer resultaten från dessa studier att publiceras. Vi arbetar också intensivt med att förstå hur mammografibilder kan användas på ett ännu bättre sätt för att bättre kunna förutsäga risken för bröstcancer.


Tillbaka till nyheter