Tillbaka till nyheter

Stor framgång inom internationell bröstcancer forskning

Nyligen publicerades en artikel i den välrenommerade tidskriften Nature. Det mycket viktiga och spännande arbete, som artikeln baserades på, har fått uppmärksamhet i BBC News.
En forskargrupp från Cambridge har undersökt 995 bröstcancertumörer i detalj. De fann att det finns ett stort antal genetiska förändringar i varje bröstcancer. Flera av dessa förändringar påträffades i mer än enstaka brösttumörer och forskarna anser nu att det finns distinkta grupper av cancerformer som ”hör ihop”.

Detta betyder att de idag etablerade sätten att beskriva en tumör – såsom storlek, lyfkörtelstatus, hormon- känslighet, växtsätt – kommer att förändras under de närmaste åren. Sannolikt kommer läkarna, i framtiden, att besluta om behandling efter operationen baserat på genetiska variationer snarare än hur tumören ser ut i mikroskop.


Tillbaka till nyheter