Tillbaka till nyheter

Stort intresse för Karmastudien

”Nu når vi snart 1.000 deltagare i veckan, vilket är en helt fantastisk siffra.” utbrister professor Per Hall, vetenskaplig ledare för Karmastudien.

Här brevid ser ni deltagarantalet för alla Karma- enheter, belägna i Lund, Helsingborg, Landskrona och på Södersjukhuset i Stockholm och tillsammans når vi snart 1.000 nya deltagare i veckan.

”Jag vill tacka alla kvinnor som ställer upp med sin tid och sitt engagemang för att delta i Karmastudien. Jag vill också rikta ett stort tack till all personal på mammografiklinkerna, som vi samarbetar med, samt Karmapersonalen utan deras insatser hade inte detta varit möjligt” fortsätter Per Hall.

Tack vare det stora antalet kvinnor som redan deltar i Karmastudien, mer än 28.000 kvinnor,  har forskningen gått mycket bättre än förväntat. Under fliken PÅGÅENDE FORSKNING kan ni läsa om alla spännande projekt som pågår och där kommer vi också att presentera de forskningsresultat som framkommer.


Tillbaka till nyheter