Tillbaka till nyheter

Tack alla Karmadeltagare som svarat på uppföljningsenkäten!

Vi har under våren och hösten skickat ut e-mail och brev till alla våra Karmadeltagare och bett dem svara på en livsstilsenkät. Enkäten är en uppföljning på den enkät som alla kvinnor fick besvara i samband med att de gick med i Karmastudien mellan åren 2010-2013.

”Väldigt många kvinnor har svarat på enkäten” säger professor Per Hall, ansvarig  för Karma och fortsätter; ”Detta ger oss värdefull information för vår forskning, och visar också att om man väl har gått med i studien så är ställer man gärna upp igen för forskningen, det är vi förstås väldigt tacksamma för!”

Om du inte fyllt i enkäten ännu kommer den ligga öppen under hela 2016.  Behöver du inloggningsuppgifter är du välkommen att kontakta oss.


Tillbaka till nyheter