Tillbaka till nyheter

Flera medier uppmärksammar resultat från Karmaprojektet

Karma forskargrupp presenterade nyligen resultat från KARISMA2-studien som visar att uppemot 10 gånger lägre dos av anti-östrogenet tamoxifen sänker brösttätheten lika bra som de höga doser som används idag, men med betydligt färre biverkningar. Detta har uppmärksammas i flera medier både i Sverige och utomlands. Här är några exempel:

Den populärvetenskapliga tidskriften Forskning och framsteg:

https://fof.se/artikel/lagre-dos-tamoxifen-kan-minska-cancerrisk-och-ge-farre-biverkningar

Finska Vasabladet (svenskspråkig):

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/456890?shareID=104127-ef1e0b7afa


Tillbaka till nyheter