Tillbaka till nyheter

Uppföljning pågår

I samband med deltagande i Karma fyllde våra deltagare i en omfattande webbenkät om livsstil, tidigare sjukdomar etc.

Nu har det gått några år och vi skickar därför ut en uppföljande enkät till alla våra 71 000 deltagare.  Förfrågan om att fylla i enkäten skickas i första hand ut med e-mail.

Vi har under dessa år jobbat intensivt med att identifiera vad som gör att vissa kvinnor drabbas av bröstcancer och andra inte.  En del av resultaten har redan publicerats i vetenskapliga artiklar, och vårt arbete har också lyfts fram i media, exempelvis i en artikel nyligen i DN den 29 april.

En av de viktigaste resultaten är att vi nu närmar oss en modell  för att kunna mäta risk . Denna metod skulle kunna användas i sjukvården för att, på ett bättre sätt än i dag, ta hand om kvinnor med förhöjd , eller för den delen, minskad risk för bröstcancer.

All forskning i Karma bygger på den värdefulla information som vi får av våra deltagare


Tillbaka till nyheter