Tillbaka till nyheter

Vi kan få ned förekomsten av bröstcancer om vi vill

Bröstcancer är en sjukdom som blir allt vanligare. För att få ned förekomsten krävs ett förskjutet fokus, så att insatserna inte enbart är riktade mot tidig upptäckt och behandling av tumörer – utan mot förebyggande insatser, så att färre får tumörer. Och det är vad Karmastudien syftar till. Tack alla kvinnor som deltar!

Sjukvården i dag är inriktad på att minska dödligheten i bröstcancer genom att ge god behandling. Genom screening med mammografi kan tumörer upptäckas tidigt, vilket gör det möjligt att behandla i tid för en god prognos. Och det har haft effekt. Över 80 procent av kvinnor som får bröstcancer lever i dag tio år efter insjunkande, vilket är mycket bättre siffror än tidigare.

Ett annat sätt att minska dödligheten i bröstcancer är att minska förekomsten. För det krävs förebyggande insatser, och sådana görs i princip inte alls i dag. De som görs handlar att informera om de livsstilsfaktorer som ökar risken för sjukdomen, som fetma och uppskjutet barnafödande.

Vi som jobbar med Karmastudien anser att förebilden för det förebyggande arbetet bör hämtas från hjärtsjukvården. Där är det praxis att behandla högt blodtryck och höga blodfetter, som egentligen inte är sjukdomar utan riskfaktorer för sjukdomar. Och det har gett effekt: färre personer dör i hjärt-kärlsjukdom, eftersom färre får dessa sjukdomar.

Inom Karmastudien vill vi identifiera de viktigaste behandlingsbara riskfaktorerna när det gäller bröstcancer. Vi känner sedan många år till att fetma och uppskjutet barnafödande ökar risken för sjukdomen. Sedan nyligen vet vi också att täta bröst, alltså bröst med mycket bröstvävnad, lättare får tumörer. Vi vet också att det finns ärftliga aspekter, där vissa kvinnor har genetiska anlag som ger en högre risk för viss cancer.

Inom Karmastudien vill vi lära oss förstå vilka riskfaktorer som spelar roll för vilka kvinnor, så att det går att göra en individuell bedömning av vem som löper högst risk att få sjukdomen. När det gäller bröstens täthet går den att minska genom mediciner som finns på marknaden i dag och som används för att förebygga återfall i sjukdomen.

– Det går att förebygga stora folksjukdomar, som hjärtinfarkt och bröstcancer. Hjärtsjukvården ligger före oss inom bröstcancervården när det gäller förebyggande insatser, men vi strävar efter att komma i fatt, säger Per Hall, professor vid Karolinska Institutet och vetenskapligt ansvarig för Karmastudien.


Tillbaka till nyheter