fredag 17 juni, 2016

Uppföljning pågår

I samband med deltagande i Karma fyllde våra deltagare i en omfattande webbenkät om livsstil, tidigare sjukdomar etc.

Läs mer