Att identifiera vilka kvinnor som kommer att utveckla bröstcancer är ett av de centrala projekten i KARMA. Kan vi bedöma en kvinnas risk, finns det möjlighet att anpassa både undersökningar och förebyggande åtgärder utifrån detta.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation


Om studien

Inom KARMA har vi sedan många år arbetat med att analysera och sätta samman information för att på så sätt kunna identifiera den individuella risken för bröstcancer. Vi väger in livsstilsfaktorer och genetiska förändringar, men framförallt information från mammografibilderna som analyseras med hjälp av artificiell intelligens. På detta vis kan vi få fram en datormodell som skattar risken att drabbas av bröstcancer. Vårt mål är att arbeta fram ett verktyg som kan användas i den kliniska vardagen och vid framtidens mammografiscreening. I forskningsprojektet arbetar vi inte med data på individnivå och har inte möjlighet att meddela enskilda kvinnor om dess risk.

Många faktorer ökar eller minskar risken att insjukna i bröstcancer. Ålder vid första mens, hur många barn en kvinna fött, hur gammal hon var när hon födde första barnet och när hon kom in i klimakteriet är exempel på faktorer som påverkar risken att diagnostiseras med bröstcancer. Andra faktorer är intag av läkemedel som innehåller kvinnliga könshormoner. Både p-piller och de hormonersättningsmedel som kan tas i samband med klimakteriet påverkar risken.

Andra faktorer har med ärftlighet att göra. En ökad förekomst av bröstcancer i släkten kan fördubbla risken för att insjukna. Forskarna räknar med att det rör sig om många hundra förändringar i vårt DNA som påverkar om en kvinna får bröstcancer. En del av dessa förändringar har mycket liten påverkan på risken medan det finns vissa förändringar som kraftigt ökar risken.

Även mammografibilden kan användas för att bedöma risken för att bröstcancer kommer att utvecklas. Flera faktorer i bilden kan indikera om det finns en ökad risk. Två av de viktigaste riskfaktorerna är hög mammografisk täthet och förkalkningar. Täthet är den vita delen av en mammografibild och består av körtlar och bindväv. Ju mer täthet, desto mer körtlar, vilket kan innebära en högre risk för bröstcancer. Förkalkningar är små vita prickar på mammografibilden som kan ge röntgenläkaren en indikation på att det kan vara början till en cancer.

Genom att väga in dessa olika faktorer skapar vi därmed en datormodell för att förutsäga risken för bröstcancer. Tanken är att i framtiden kommer kvinnor att få sin risk bedömd i samband med sin mammografiscreening. Det skall understrykas att endast kvinnor som vill veta sin risk kommer att få risken bedömd. Utifrån den bedömningen genomförs sedan undersökningarna, och eventuella medicinska åtgärder kan sättas in för dem med mycket hög risk.

Vi arbetar kontinuerligt för att göra modellen så korrekt som möjligt. En del arbete kvarstår dock, exempelvis studerar vi hur hormoner och proteiner i blodet påverkar risken för bröstcancer.


Studieinformation

Alla kvinnor som deltar i Karmastudien bidrar till KARMA Riskbedömning.