Alla inlägg av christinawindisch

Tema bröstcancer i Fråga Doktorn på SVT

Ta chansen att se Per Hall, professor i KARMA projektet och Janet Hedendahl Carlsson, leg. Psykoterapeut i SVT programmet Fråga Doktorn. Där de utifrån sin respektive expertis pratar om bröstcancer och besvarar frågor från programmets tittare.

Per Hall berättar bland annat om vad täta bröst innebär, riskfaktorer för bröstcancer och om bröstcancerprevention, missa inte det.

Hela programmet finns att se på SVT play, klicka här.

KARMA på plats under San Antonio Breast Cancer Symposium

Den vetenskapliga konferensen San Antonio Breast Cancer Symposium har nyligen ägt rum, 5-9 december i Texas, USA. Per Hall KARMA-projektets vetenskapliga ledare var på plats som inbjuden talare där han bl.a. presenterade resultaten från vår studie KARISMA2. Här kan du läsa mer om Per Halls medverkan och en kort intervju i ämnet.

I KARISMA2 studien undersöktes om lägre doser än standarddosen på 20 mg av läkemedlet tamoxifen resulterade i mindre biverkningar utan att den skyddande effekten av minskad brösttätheten påverkades. Läs mer om KARISMA2 studiens resultat här.

PrEVCan sätter fokus på screening under september!

KARMA-projektet stöttar kampanjen Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan). Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om 12 riskfaktorer för cancer samt informera om vilka förebyggande åtgärder som rekommenderas. PrEvCan är en bred kampanj initierad av Europeiska kommissionen och riktar sig till allmänheten, politiker samt till hälso- och sjukvårdspersonal.

Under september fokuserar kampanjen på screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer. Vi som jobbar i KARMA-projektet stödjer förstås kampanjen helhjärtat, att gå på sin erbjudna screening är mycket viktigt oavsett vilken screening det handlar om. Screening för bröstcancer fungerar mycket bra, cirka 65 % av alla bröstcancerfall upptäcks vid en screeningundersökning. Att en cancer i bröstet upptäcks tidigt är avgörande för att behandlingen kan påbörjas i tid vilket förbättrar prognosen. På så vis kan fler kvinnor få ökad livskvalitet och ett längre och friskare liv.

Vill du veta mer om de övriga 12 identifierade riskfaktorerna och vilka förebyggande insatser för cancer som rekommenderas kan du göra det här.

#PrEvCan, #CANCERCODE

Riskbaserad screening – intervju i DN med professor Per Hall

Per Hall, professor i KARMA-projektet intervjuas i en artikel i Dagens Nyheter den 12 mars angående riskbaserad screening. Där uttalar han sig om riskbaserad screening och hur en metod med artificiell intelligens tillsammans med en egenutvecklad algoritm kan identifiera kvinnors individuella risk för att drabbas av bröstcancer. Med en riskbaserad screening kan dödligheten i bröstcancer gå ned med cirka 50 procent, enligt Per Hall. Läs hela den intressanta artikeln här ”Konstgjord intelligens hittar cancertumörer som ingen annan ser”

KARMA-projektet stöttar PrEvCan!

KARMA-projektet är med och stöttar kampanjen Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan). Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om 12 riskfaktorer för cancer samt beskriva de förebyggande åtgärder som rekommenderas. Kampanjen riktar sig till allmänheten, politiker samt till hälso- och sjukvårdspersonal. Vill du läsa mer om kampanjinitiativet och aktuellt fokusområde kan du göra det här.

PrEvCan, Cancer Prevention Across Europe, ett initiativ från organisationen EONS, European Oncology Nursing Society i nära samarbete med ESMO, European Society for Medical Oncology. Kampanjen stöttas dessutom av mer än 60 internationella och nationella organisationer runt om i Europa. #PrEvCan #CANCERCODE

Europeiska kodexen – 12 sätt att minska risken för att drabbas av cancer.

1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak.

2. Gör ditt hem rökfritt. Arbeta för att göra din arbetsplats rökfri.

3. Sträva efter en hälsosam kroppsvikt.

4. Var fysiskt aktiv i vardagen. Begränsa ditt stillasittande.

5. Ät hälsosamt: Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt. Begränsa intaget av livsmedel med hög kalori- och fetthalt och undvik söta drycker. Undvik processat kött, begränsa intaget av rött kött och livsmedel med hög salthalt.

6. Begränsa ditt intag av alkohol. För att minska cancerrisken undvik helst alkohol helt, oavsett typ.

7. Undvik för mycket sol. Detta gäller särskilt barn. Skydda huden med kläder och skugga. Komplettera med solskyddsmedel där kläder inte skyddar. Solen lyser som starkast mellan klockan 11–15. Sola inte i solarium.

8. Cancerframkallande ämnen. Följ hälso- och säkerhetsföreskrifter på din arbetsplats för att skydda dig mot cancerframkallande ämnen.

9. Ta reda på om du är utsatt för höga radonnivåer i ditt hem. Se till att minska höga radonnivåer.

10. För kvinnor: Amning minskar moderns risk att utveckla cancer. Amma ditt barn om du har möjlighet att göra det. Hormonell substitutionsterapi (HRT) ökar risken för vissa typer av cancer. Begränsa användningen av hormonbehandlingar.

11. Delta i vaccinationsprogram. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogrammen mot Hepatit B och humant papillomvirus (HPV).

12. Delta i screeningprogram. Det finns i dagsläget screeningprogram för att upptäcka/förebygga tjocktarmscancer, bröstcancer och livmoderhalscancer.

Läsa mer om de 12 rekommendationerna här.