Alla inlägg av Mattias Hammarström

Uppföljning i Karmastudien

Nu påbörjar vi arbetet med att uppdatera insamlingen i Karmastudien. Kvinnor som gick med i studien mellan 2011-2013 i Stockholm kommer att att bli inbjudna via mail att lämna blodprov och svarar på en enkät. Under åren har mycket viktig forskning genomförts på det material vi samlade in för snart 10 år sedan. ”Genom att följa alla kvinnor som ställt upp i studien över tid och få in nytt material kommer Karmastudien bli en av världens viktigaste bröstcancerstudier just nu” säger professor Per Hall och fortsätter: ” Vi hoppas bland annat kunna hitta markörer som på ett tidigt stadium förutser bröstcancer”

Ny insamling av blodprover i Karmastudien

Under hösten 2020 planeras för att starta insamling av blodprover bland de drygt 70 000 kvinnor deltog i Karmastudien 2010-2013. ” Vi börjar bjuda in de 35 000 kvinnor som deltog i studien i Stockholm för att se hur många som ställer upp igen” säger professor Kamila Czene som är en av de ansvariga forskarna i KARMA. ” Vår förhoppning är förstås att så många som möjligt kan lämna ett blodprov och svara på en enkät igen, så att vi kan fortsätta vår forskning kring framförallt tidiga markörer för bröstcancer”.

Insamlingsarbetet kommer att starta under hösten och beräknas pågå under hela 2021.

KARMA samarbete i ett projekt om lungcancer

I samarbete med Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland och Region Stockholm undersöker forskarna i KARMA om man kan screena för lungcancer i samband med sin mammografi.

Under våren 2020 tillfrågas ca 6000 kvinnor, som inbjudits till mammografiscreening, om att besvara en enkät om rökvanor och inställning till lungundersökning. Studien är en första kartläggning för att undersöka möjligheterna att fånga in kvinnor med risk för lungcancer och erbjuda datortomografi av lungorna för att tidigt upptäcka förändringar. Lungcancer är en av de allvarligaste cancerformerna men tidig upptäckt kan förbättra överlevnaden.