Alla inlägg av Mattias Hammarström

Bröstcancerrapporten 2022: Rädda fler liv med individanpassad screening

Bröstcancerförbundets rapport för 2022 släpptes 29 september. I korthet uppmanar Bröstcancerförbundet Socialstyrelsen att komma med riktlinjer för hur individanpassad screening skall kunna genomföras i Sverige. Bröstcancerförbundet tycker att man skall ta hänsyn till en kvinnas risk och hur svårundersökta, täta bröst hon har, när screeningen genomförs. För att detta skall kunna genomföras anser Bröstcancerförbundet att regionerna skall få utökade resurser. Dessutom tycker Bröstcancerförbundet att alla kvinnor som så önskar skall få reda på hur täta deras bröst är. 

Vi ställer oss bakom Bröstcancerförbundet önskemål, dock med ett förbehåll, innan individanpassad screening skall genomföras måste vi ha mer kunskap. Vi vet inte om individanpassad screening är mer effektiv än den screening vi har idag. Vi veta inte heller vilken den bästa metoden för att bedöma en kvinnas risk eller den bästa metoden för att hitta cancrar i svårundersökta bröst. Det behövs alltså studier innan individanpassad screening genomförs på bred front. 

Vad gäller kravet på att kvinnor skall erbjudas att få reda på sin täthet och att kvinnor med täta bröst skall undersökas bättre håller vi med Bröstcancerförbundet. Det finns många studier som visar att kvinnor med täta bröst har en ökad risk för bröstcancer och att cancrar döljer sig i det täta bröstet.

Läs Bröstcancerförbundets rapport 2022 här: https://brostcancerforbundet.se/aktuellt/brostcancerrapporten-2022-radda-fler-liv-med-individanpassad-screening/

Med anledning av rapporten sändes två tv-inslag där bland annat Per Hall, forskningsledare för KARMA-projektet medverkar, ett i tv4 Nyhetsmorgon den 29 september:

https://www.tv4.se/klipp/va/13792149/tata-brost-en-riskfaktor-for-cancer-5-6-ganger-hogre-risk-att-drabbas,

samt ett i SVT Morgonstudion den 4 oktober:

Morgonstudion – Tis 4 okt 06:00 – Täta bröst kan dölja bröstcancer | SVT Play


’Årets artikel 2021’ i Läkartidningen

En artikel som kommenterar hur framtidens mammografi och risk-förebyggande arbete kan se ut blev utsedd till Årets artikel 2021 i sin kategori av Läkartidningen. Priset delades ut den 17:e mars till artikelförfattarna Per Hall (vetenskaplig ledare i KARMA projektet), Roxanna Hellgren (verksamhetschef och överläkare mammografi, SÖS bröstcentrum) och Mattias Hammarström (operativ projektledare och doktorand KARMA projektet). Artikeln ”Det är dags att skräddarsy bröstcancerpreventionen” finns att läsa på Läkartidningens hemsida:

Läkartidningen

Bröstcancerförbundet prisar Karmaprojektets grundare

Professor Per Hall, Karmaprojektets grundare och vetenskapliga ledare, har tilldelats Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2021 för ”sin långvariga kliniska gärning som ligger till grund för hans hängivna insatser inom den patientnära forskningen – hela tiden med fokus på att förebygga bröstcancer och därmed minska dödligheten i sjukdomen.”

Läs mer om priset och se en intervju med Per Hall på Bröstcancerförbundets hemsida:

https://brostcancerforbundet.se/aktuellt/brostcancerforbundets-utmarkelse-2021-gar-till-professor-per-hall/

Region Stockholm finansierar pilot-projekt för riskbaserad screening

Bröstcentrum SöS och KARMA projektgrupp planerar nu för ett pilot-projekt för att testa riskbaserad screening. Detta efter att Region Stockholm avsatt medel för detta pilot-projekt som går under arbetsnamnet SMART (Stockholm Mammography Risk Trial) och som går ut på att undersöka kvinnor baserat på den individuella risken att drabbas av bröstcancer. Kvinnor som vill veta sin risk och har en förhöjd risk erbjuds tätare mammografikontroller och mer avancerade undersökningsmetoder. Studien kommer att startas under 2022 och kvinnor som inviteras till screening på SöS Bröstcentrum kommer att att tillfrågas om deltagande i studien.

Projektet har uppmärksammats i flera medier bland annat på SVT:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/8000-kvinnor-i-region-stockholm-ska-fa-mer-mammografi

Flera medier uppmärksammar resultat från Karmaprojektet

Karma forskargrupp presenterade nyligen resultat från KARISMA2-studien som visar att uppemot 10 gånger lägre dos av anti-östrogenet tamoxifen sänker brösttätheten lika bra som de höga doser som används idag, men med betydligt färre biverkningar. Detta har uppmärksammas i flera medier både i Sverige och utomlands. Här är några exempel:

Den populärvetenskapliga tidskriften Forskning och framsteg:

https://fof.se/artikel/lagre-dos-tamoxifen-kan-minska-cancerrisk-och-ge-farre-biverkningar

Finska Vasabladet (svenskspråkig):

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/456890?shareID=104127-ef1e0b7afa

Resultat från KARISMA2 visar att lägre doser minskar täthet med färre biverkningar

Resultatet visar att att en nästan 10 gånger lägre dos, 2,5 mg, tamoxifen ger samma täthetsminskning på mammografibilden som dagens standard-dos, i alla fall hos kvinnor som inte passerat klimakteriet. Studien visar också att de vanligaste och mest besvärande besvären såsom vallningar, minskade markant med lägre dos.

Läs mer Karolinska institutets hemsida https://nyheter.ki.se/lagre-dos-ostrogenhammare-verkar-minska-risken-for-brostcancer

Kan bröstcancer förebyggas? Per Hall intervjuas av en studiedeltagare

I Karolinska Institutets podcast Medicinvetarna intervjuas professor Per Hall om den pågående bröstcancerforskningen i Karma-projektet. Det som gör inslaget speciellt är att intervjuaren själv är studiedeltagare i projektet. Läs mer här och lyssna på programmet via denna länk: Medicinvetarna avsnitt 62

https://ki.se/forskning/medicinvetarna-62-kan-brostcancer-forebyggas

Forskning om riskbedömning i uppmärksammad doktorsavhandling

Fredagen den 15 januari försvarade Karma-forskaren Mikael Eriksson sin avhandling ”Riskbedömning och prevention av bröstcancer”. På grund av pandemi-situationen försvarades avhandlingen digitalt, vilket hade den positiva effekten att många kunde följa disputationen däribland de främsta internationella (och svenska) forskarna inom området. Läs mer om avhandlingen på KI’s hemsida: https://nyheter.ki.se/riskbedomning-och-forebyggande-av-brostcancer eller på vår mer forskningsfokuserade engelska hemsida Karmastudy.org

Uppföljning i Karmastudien

Nu påbörjar vi arbetet med att uppdatera insamlingen i Karmastudien. Kvinnor som gick med i studien mellan 2011-2013 i Stockholm kommer att att bli inbjudna via mail att lämna blodprov och svarar på en enkät. Under åren har mycket viktig forskning genomförts på det material vi samlade in för snart 10 år sedan. ”Genom att följa alla kvinnor som ställt upp i studien över tid och få in nytt material kommer Karmastudien bli en av världens viktigaste bröstcancerstudier just nu” säger professor Per Hall och fortsätter: ” Vi hoppas bland annat kunna hitta markörer som på ett tidigt stadium förutser bröstcancer”