Nyheter


Plats för Karma mjukstart beslutat

Helsingborgs lasarett har valts ut till första fasen av Karma. På sikt kommer även Södersjukhuset…